Πως υπολογίζονται τα μόρια εισαγωγής;

Υπολογισμός μορίων

Για τον υπολογισμό απαιτούνται μόνο οι βαθμοί της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Ορίζουμε ως ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ τον μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Βαθμός πρόσβασης Β.Π μαθήματος: είναι το 30% του προσαρμοσμένου προφορικού συν το 70% του γραπτού (προσέγγιση δεκάτου). Δηλαδή

Β.Π = ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ x 0,3 + ΓΡΑΠΤΟΣ x 0,7

Αν ο προφορικός διαφέρει του γραπτού περισσότερο των 2 μονάδων, προσαρμόζεται έτσι ώστε να διαφέρει απ' αυτόν ακριβώς 2 μονάδες π.χ. προφορικός 16,3 και γραπτός 18,5 τότε ο προφορικός γίνεται 16,5 π.χ. προφορικός 17 και γραπτός 12,6 τότε ο προφορικός γίνεται 14,6.

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ

Συμβολίζουμε με ΓΒΠ τον ΒΠ Γ΄ Λυκείου οπότε τα μόρια υπολογίζονται ως εξής
ΓΒΠ x 0,8 + ΒΠ α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας x 1,3 ή του αντικαταστάτη του x 0,9 + ΒΠ β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας x 0,7 ή του αντικαταστάτη του x 0,4 + Βαθμός ειδικού μαθήματος x 1 ή x 2 και τέλος το νούμερο που θα προκύψει x 100

Που βρίσκω τις λύσεις των θεμάτων του 2012 και παλαιότερων ετών;

Θέματα και απαντήσεις Αρχαίων 2013

Θέματα και απαντήσεις Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχίας 2013

Θέματα και απαντήσεις Λατινικών 2012

Θέματα και απαντήσεις Αρχαίων 2012

Θέματα και απαντήσεις Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχίας 2012

Πως μπορώ να βοηθηθώ στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού μου;

Απαραίτητο βοήθημα για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού!


Ρωτήστε μας ότι θέλετε